ภาษาอังกฤษ

november

ภาษาไทย
พฤศจิกายน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Novemberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างSunday in Novemberคำแปลวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย