ภาษาอังกฤษ

novels

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
novelตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the novel about?คำแปลยายเรื่องนี้เกี่ยวกบอะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย