Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

novel

คำแปล

นวนิยาย

I
like
his
novel
.

ฉันชอบนิยายของเขา

1 ความคิดเห็น

I
like
his
novel
.

ฉันชอบนิยายของเขา

1 ความคิดเห็น

I
like
his
novel
.

ฉันชอบนิยายของเขา

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง