ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

novel

คำแปล
นวนิยาย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
his
ของเขา
novel
นวนิยาย
.
ฉันชอบนิยายของเขา
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
his
ของเขา
novel
นวนิยาย
.
ฉันชอบนิยายของเขา
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
novel
นวนิยาย
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
?
นิยายเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย