ภาษาอังกฤษ

nothing

ภาษาไทย
ไม่มีอะไร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
nothingตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างI have nothing in my bag.คำแปลฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย