ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

note

คำแปล
โน้ต, บันทึก
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
write
เขียน
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
a
หนึ่ง
note
บันทึก
โน้ต
.
ฉันเขียนบันทึกฉบับหนึ่งให้คุณ
He
เขา
writes
เขียน
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
a
หนึ่ง
note
บันทึก
โน้ต
.
เขาเขียนบันทึกฉบับหนึ่งให้คุณ
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
เป็น
คือ
a
หนึ่ง
note
บันทึก
โน้ต
under
ใต้
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
door
ประตู
.
มีโน๊ตอยู่ใต้ประตูนั้น
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย