ภาษาอังกฤษ

nose

ภาษาไทย
จมูก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
noseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe has a big nose.คำแปลจมูกของเธอใหญ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย