ภาษาอังกฤษ

north

ภาษาไทย
เหนือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
northตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is in the north-west of the country.คำแปลมันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย