ภาษาอังกฤษ

none

ภาษาไทย
ไม่มีเลย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
noneตัวเลขเอกพจน์เพศไม่มีเพศตัวอย่างNone of them look like my husband.คำแปลพวกเขาดูไม่เหมือนสามีของฉันสักคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย