ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

noise

คำแปล
เสียง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
cannot
ไม่ได้
ไม่สามารถ
sleep
นอน
หลับ
because
เพราะ (ว่า)
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
noise
เสียง
.
ฉันนอนไม่ได้เพราะเสียงนี้
Do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
make
ทำ
noise
เสียง
.
อย่าทำเสียงดัง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
noise
เสียง
เสียง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย