ภาษาอังกฤษ

nobody

ภาษาไทย
ไม่มีใคร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
nobodyตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างNobody is there.คำแปลไม่มีใครอยู่ที่นั่น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย