ภาษาอังกฤษ

no

ภาษาไทย
ไม่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
noตัวอย่างNo place is like home.คำแปลไม่มีที่ไหนเหมือนที่บ้าน
noตัวอย่างNo, no, no!คำแปลไม่ ไม่ ไม่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย