ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

no

คำแปล
ไม่
No
ไม่
,
no
ไม่
,
no
ไม่
!
ไม่ ไม่ ไม่
4 ความคิดเห็น
No
ไม่
,
thank
thankyou
ขอบคุณ
ขอบคุณ
you
thankyou
ขอบคุณ
คุณ
พวกคุณ
เธอ
.
ไม่ ขอบคุณ
1 ความคิดเห็น
No
ไม่
place
สถานที่
ที่พัก
ตำแหน่ง
is
เป็น
อยู่
คือ
like
เหมือน
ชอบ
home
บ้าน
.
ไม่มีที่ไหนเหมือนที่บ้าน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย