ภาษาอังกฤษ

night

ภาษาไทย
กลางคืน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
nightตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGood morning and good night.คำแปลสวัสดีตอนเช้า และ ราตรีสวัสดิ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย