ภาษาอังกฤษ

nice

ภาษาไทย
นิสัยดี, ดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
niceตัวอย่างYour white shirt is nice.คำแปลเสื้อเชิ้ตสีขาวของคุณดูดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย