ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

newspaper

คำแปล
หนังสือพิมพ์
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
read
อ่าน
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
คุณอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
You
คุณ
พวกคุณ
เธอ
read
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
คุณอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
read
อ่าน
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย