ภาษาอังกฤษ

newspaper

ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
newspaperตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe read a newspaper.คำแปลพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
newspapersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe boy reads two newspapers.คำแปลเด็กผู้ชายอ่านหนังสือพิมพ์สองฉบับ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย