ภาษาอังกฤษ

network

ภาษาไทย
เครือข่าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
networkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am member of the network.คำแปลฉันคือสมาชิกของเครือข่ายนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย