ภาษาอังกฤษ

neighborhood

ภาษาไทย
แถวบ้าน, บริเวณ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
neighborhoodตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe live in the same neighborhood.คำแปลพวกเราอยู่ในบริเวณเดียวกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย