ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

negative

คำแปล
แง่ลบ, ลบ
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
negative
แง่ลบ
ลบ
woman
ผู้หญิง
.
เธอเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดี
3 ความคิดเห็น
Positive
บวก
แน่ใจ
or
หรือ
negative
ลบ
แง่ลบ
?
บวกหรือลบ
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
negative
แง่ลบ
ลบ
worker
คนงาน
.
เธอเป็นคนงานที่มองโลกในแง่ลบ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย