ภาษาอังกฤษ

negative

ภาษาไทย
แง่ลบ, ลบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
negativeตัวอย่างShe is a negative woman.คำแปลเธอเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย