ภาษาอังกฤษ

neck

ภาษาไทย
คอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
neckตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHow is your neck?คำแปลคอของคุณเป็นอย่างไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย