ภาษาอังกฤษ

necessarily

ภาษาไทย
อย่างจําเป็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
necessarilyตัวอย่างIt is white but it is not necessarily sugar.คำแปลมันสีขาว แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำตาล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย