ภาษาอังกฤษ

near

ภาษาไทย
ใกล้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
nearตัวอย่างThe boy walks near the girl.คำแปลเด็กผู้ชายคนนี้เดินใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย