ภาษาอังกฤษ

nature

ภาษาไทย
ธรรมชาติ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
natureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is not in my nature.คำแปลมันไม่ใช่ลักษณะของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย