ภาษาอังกฤษ

national

ภาษาไทย
แห่งชาติ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
nationalตัวอย่างIt is the national book week.คำแปลสัปดาห์นี้คือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย