ภาษาอังกฤษ

name

ภาษาไทย
ชื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
nameตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGood morning, what is your name?คำแปลสวัสดีตอนเช้า เธอชื่ออะไร
namesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe write the women's names.คำแปลเราเขียนชื่อของผู้หญิง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย