Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

name

คำแปล
ชื่อ
Her
name
?
ชื่อของเธอ
1 ความคิดเห็น
Her
name
?
ชื่อของเธอ
1 ความคิดเห็น
Her
name
?
ชื่อของเธอ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย