ภาษาอังกฤษ

myself

ภาษาไทย
ตัวฉันเอง, ตัวผมเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
myselfตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou made me hate myself.คำแปลคุณทำให้ผมเกลียดตัวเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย