ภาษาอังกฤษ

must

ภาษาไทย
ต้อง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
mustตัวอย่างYou also must read this book.คำแปลคุณก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เหมืิอนกัน

การเชื่อมmust

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย