ภาษาอังกฤษ

musical

ภาษาไทย
ดนตรี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
musicalตัวอย่างI have a musical instrument.คำแปลฉันมีเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย