ภาษาอังกฤษ

museum

ภาษาไทย
พิพิธภัณฑ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
museumตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy sister works at the museum.คำแปลพี่สาวของฉันทำงานที่พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย