ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

museum

คำแปล
พิพิธภัณฑ์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
museum
พิพิธภัณฑ์
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
open
เปิด
yet
ยัง
.
พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิด
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
museum
พิพิธภัณฑ์
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
open
เปิด
yet
ยัง
.
พิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิด
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
works
ทำงาน
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
museum
พิพิธภัณฑ์
.
พี่สาวของฉันทำงานที่พิพิธภัณฑ์
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย