ภาษาอังกฤษ

murder

ภาษาไทย
ฆาตกรรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
murderตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey did not write about the murder.คำแปลพวกเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการฆาตกรรมนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย