ภาษาอังกฤษ

much

ภาษาไทย
มาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
muchตัวอย่างI will not watch too much television.คำแปลฉันจะไม่ดูโทรทัศน์มากเกินไป
muchตัวอย่างYou work too much.คำแปลคุณทำงานมากเกินไป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย