ภาษาอังกฤษ

mouth

ภาษาไทย
ปาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mouthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy mouth is red.คำแปลปากของเธอสีแดง
mouthsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey have large mouths.คำแปลปากของพวกเขาใหญ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย