ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mouth

คำแปล
ปาก
My
ของฉัน
ของผม
mouth
ปาก
is
อยู่
คือ
เป็น
red
สีแดง
.
ปากของเธอสีแดง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mouth
ปาก
ปาก
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
large
ใหญ่
mouths
ปาก
.
ปากของพวกเขาใหญ่
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย