ภาษาอังกฤษ

mouse

ภาษาไทย
หนู (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mouseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl has a mouse.คำแปลเด็กผู้หญิงมีหนูตัวหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย