ภาษาอังกฤษ

mountain

ภาษาไทย
ภูเขา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mountainตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe looks at that mountain.คำแปลเธอมองภูเขาลูกนั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย