ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

motorcycle

คำแปล
รถจักรยานยนต์
We
พวกเรา
want
อยากได้
a
หนึ่ง
motorcycle
รถจักรยานยนต์
.
พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
want
อยากได้
a
หนึ่ง
motorcycle
รถจักรยานยนต์
.
พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
want
อยากได้
a
หนึ่ง
motorcycle
รถจักรยานยนต์
.
พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย