ภาษาอังกฤษ

motor

ภาษาไทย
เครื่องยนต์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
motorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe motor is gray.คำแปลเครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นสีเทา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย