Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mother

คำแปล
แม่
My
father
loves
my
mother
.
พ่อของฉันรักแม่ของฉัน
4 ความคิดเห็น
My
father
loves
my
mother
.
พ่อของฉันรักแม่ของฉัน
4 ความคิดเห็น
My
father
loves
my
mother
.
พ่อของฉันรักแม่ของฉัน
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย