ภาษาอังกฤษ

morning

ภาษาไทย
เช้า, ตอนเช้า, อรุณ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
morningตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGood morning and good night.คำแปลสวัสดีตอนเช้า และ ราตรีสวัสดิ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย