Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

morning

คำแปล

เช้า, อรุณ, ตอนเช้า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย