ภาษาอังกฤษ

more

ภาษาไทย
มากกว่า, มากขึ้น, อีก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
moreตัวอย่างHe has two more sons.คำแปลเขามีลูกชายอีกสองคน
moreตัวอย่างI like wine more than I like beer.คำแปลฉันชอบไวน์มากกว่าฉันชอบเบียร์

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย