ภาษาอังกฤษ

month

ภาษาไทย
เดือน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
monthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA week is not a month.คำแปลหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่หนึ่งเดือน
monthsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYears or months?คำแปลหลายปีหรือหลายเดือน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย