month

คำแปล
เดือน
One
หนึ่ง
month
เดือน
?
หนึ่งเดือนเหรอ
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
month
เดือน
?
หนึ่งเดือนเหรอ
1 ความคิดเห็น
Years
ปี
or
หรือ
months
เดือน
?
หลายปีหรือหลายเดือน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย