ภาษาอังกฤษ

money

ภาษาไทย
เงิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
moneyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am going to the restaurant, though I have no money.คำแปลผมจะไปที่ร้านอาหาร ถึงแม้ว่าผมไม่มีเงิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย