ภาษาอังกฤษ

moment

ภาษาไทย
ชั่วขณะ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
momentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAt the moment I work.คำแปลตอนนี้ฉันทำงาน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย