model

คำแปล
นางแบบ, นายแบบ
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
model
นางแบบ
นายแบบ
.
พี่สาวของฉันเป็นนางแบบ
5 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
model
นางแบบ
นายแบบ
.
พี่สาวของฉันเป็นนางแบบ
5 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
model
นางแบบ
นายแบบ
.
พี่สาวของฉันเป็นนางแบบ
5 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย