Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mix

คำแปล
ผสม
We
mix
the
sugar
with
the
egg
.
พวกเราผสมน้ำตาลและไข่
3 ความคิดเห็น
They
mix
water
and
milk
.
พวกเขาผสมน้ำและนม
1 ความคิดเห็น
Mix
the
coffee
with
the
sugar
.
ผสมกาแฟและน้ำตาล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ mix


PersonPresentPast
Imixmixed
he/she/itmixesmixed
you/we/theymixmixed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย