ภาษาอังกฤษ

missed

ภาษาไทย
พลาด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
missตัวอย่างWe miss the lunch.คำแปลพวกเราพลาดอาหารกลางวันมื้อนี้
missedตัวอย่างI have missed my dinner.คำแปลฉันได้พลาดข้าวเย็นของฉัน
missตัวอย่างHe will miss his mother.คำแปลเขาจะคิดถึงคุณแม่ของเขา

การเชื่อมmiss

PersonPresentPast
Imissmissed
he/she/itmissesmissed
you/we/theymissmissed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย