ภาษาอังกฤษ

minutes

ภาษาไทย
นาที

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
minuteตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have a minute?คำแปลคุณมีเวลาสักหนึ่งนาทีไหม
minutesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างminutesคำแปลนาที
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย