ภาษาอังกฤษ

minimum

ภาษาไทย
น้อยที่สุด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
minimumตัวอย่างIt is the minimum age for me.คำแปลมันคืออายุขั้นต่ําสําหรับฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย