ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mine

คำแปล
ของฉัน, ของผม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
is
เป็น
อยู่
คือ
mine
ของฉัน
ของผม
.
หนังสือเป็นของฉัน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lemon
มะนาว
is
เป็น
อยู่
คือ
mine
ของฉัน
ของผม
.
มะนาวเป็นของฉัน
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
mine
ของฉัน
ของผม
.
แมวไม่ใช่ของฉัน
5 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย