ภาษาอังกฤษ

milk

ภาษาไทย
นม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
milkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl drinks milk.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย