milk

คำแปล
นม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
drinks
ดื่ม
milk
นม
.
เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
drinks
ดื่ม
milk
นม
.
เด็กผู้ชายคนนี้ดื่มนม
4 ความคิดเห็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
drinks
ดื่ม
milk
นม
.
ผู้ชายคนนี้ดื่มนม
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย