ภาษาอังกฤษ

military

ภาษาไทย
ทางทหาร, ทหาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
militaryตัวอย่างHe is a military doctor.คำแปลเขาคือแพทย์ทหารคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย